Stageplaats Social Worker Afstudeerfase


Creatief Agogisch ondersteuner voor thuiswonenden met dementie

In dit atelier zijn studenten creatief agogische ondersteuners in de thuissituatie voor mensen van alle leeftijden met dementie en hun mantelzorgers. Naar behoefte en interesse van de persoon met dementie, is er de mogelijkheid om creatief agogische activiteiten uit te voeren, waarbij je gestimuleerd en ondersteund wordt om te werken met muziek, tekenen en schilderen, contact met de natuur, bewegen en het samen ophalen van herinneringen. Het samen onderhouden en of het versterken van het sociale netwerk is een belangrijk focuspunt van Stichting Kameraad.

Voordat je gaat samenwerken met een van onze deelnemers wordt er naar zijn/ haar interesses gekeken en ook naar jouw interesses en affiniteit, zodat een passende match gemaakt kan worden.

 

Taken van de creatief agogisch ondersteuner in het Atelier:

In de thuissituatie samen met mensen met een dementie creatief agogische activiteiten ondernemen die aansluiten bij hun behoeftes waarbij het netwerk actief wordt betrokken.

 • Ontwikkelen en organiseren van activiteiten: De student neemt daartoe het initiatief en heeft de regie in dit gehele traject
 • Het onderhouden van contacten met instanties / samenwerkingspartners waarmee creatief agogische activiteiten worden uitgevoerd.
 • Het onderhouden van contacten met instanties / casemanagers ten behoeve van het welzijn van de deelnemers.
 • PR- en marketing activiteiten.
 • Actieve rol in het runnen van het Atelier. Data verzamelen en analyseren ten behoeve van de effectevaluaties van de werkwijze van
  Kameraad.
 • Werken met en mede ontwikkelen van interventies met gebruik van muziek, 
 beeld, spel, reminiscentie en levensverhalen.

 

Profiel student: 

 • Een ‘Er op af-houding’:
 • Actief en ondernemend
 • Initiatiefnemer.
 • Aansluiten bij de doelgroep, het netwerk van de oudere en professionals die betrokken zijn bij de oudere en het netwerk.
 • Inlevingsvermogen t.a.v. de leefwereld van de oudere.
 • Creatief
 • Innovatief

Geïnteresseerd? Solliciteer direct!


Gravity Forms not active