Over ons


Stichting Kameraad is ontstaan vanuit de Proeftuin Dementie Friesland die van 2015- 2018 als pilot is gestart in Leeuwarden. Destijds nog onder de naam Kammeraat, vanwege een vermeend Fries gebruik, is de stichting na afloop van de Proeftuin Dementie Friesland opgeheven. Een jaar na het opheffen van dit initiatief hebben drie betrokken docenten en twee destijds betrokken studenten de handen ineengeslagen en Stichting Kameraad opgericht, dat in september 2019 van start is gegaan.
Image

Probleemstelling


In Nederland hebben wij te maken met een vergrijzing. Waar mensen ouder worden is ook de kans op het krijgen van een dementie groter. Op dit moment spreken we van ongeveer 310.000 mensen met een dementie in Nederland. Hiervan wonen er ongeveer 12.000 in Friesland. Mensen met een dementie worden vaak niet alleen getroffen door deze ziekte. Hun naasten, geliefden en mantelzorgers hebben ook te maken met dit ziekteproces. Ruim de helft (52%) van de mantelzorgers van mensen met dementie is zwaar belast.

Stichting Kameraad is er om ondersteuning te bieden in de thuissituatie door laagdrempelige begeleiden en/of activiteiten aan te bieden aan de ouderen met dementie waarbij de mantelzorgers ontlast kunnen worden.

Wat we doen
De missie en doelen van Stichting Kameraad
Eenvoudig gezegd willen wij samen met mensen met een vorm van dementie en de mensen die bij hen betrokken zijn het leven een beetje leuker en gemakkelijker maken.
Het aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Een vertrouwensrelaties opbouwen met de deelnemers, zodat alle betrokkenen kunnen genieten en zich kwetsbaar op kunnen stellen naar elkaar.

Het ontlasten van mantelzorgers door taken over te nemen, het bieden van psychosociale ondersteuning en het versterken van het sociale netwerk rondom de mantelzorger en de persoon met dementie.

Ondersteuning bieden bij het opstarten van aanvullende hulpverlening en het versoepelen van de overgangs-momenten.

ANBI


Stichting Kameraad heeft geen winstoogmerk, de gelden die binnenkomen via fondsen, subsidies, abonnementsgelden en giften worden gebruikt voor de doeleinden die de Stichting heeft gesteld.
Image

Verantwoording


Hieronder vindt u het beleidsplan en jaarverslagen met waarin onder andere de jaarrekening inzichtelijk is gemaakt. Hier kunt u lezen waar Stichting Kameraad zich het voorgaande jaar voor in heeft gezet en de plannen voor de toekomst.