Stageplaats Vaktherapeut in opleiding

Beschrijving van de stageplaats en doelgroep:

Doelgroep: Gericht op ouderen met een vorm van dementie of mensen met vroeg-dementie, in beide gevallen met een specifieke diagnose, die een combinatie kennen van symptomen op het gebied van gedrag en beleving (BPSD).

Stageplaats Vaktherapie bij Kameraad:

Met behulp van een systeemgerichte vaktherapeutische aanpak kunnen mensen met een vorm van dementie de eigen sterke kanten en mogelijkheden herontdekken, het zelfbeeld versterken en de relaties met het omringende systeem verkennen en versterken. Zingeving is hierin een belangrijk doel, met oog voor de unieke wensen van de oudere. Daar waar BPSD symptomen leiden tot een sterk verminderde kwaliteit van leven van zowel de persoon zelf als de mantelzorger, zijn ook deze symptomen aanleiding om na observaties en gesprekken te komen tot een planmatige aanpak. Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan het sociaal functioneren. Sociale isolatie is een belangrijk element van de beleving van verminderde kwaliteit van leven. BPSD symptomen zijn indicatief voor de volhoud-tijd van de mantelzorger en daarmee ook voor het moment van opname in een gespecialiseerde setting.

Door middel van systeemgerichte observatie en behandeling / begeleiding kan een bijdrage geleverd worden aan de ontwikkeling van systeemgerichte vaktherapeutische methodes die geschikt zijn voor toepassing in een ambulante setting.

Globaal Beeld van de stageactiviteiten:

  1. Oriënteren, observeren en kennis maken met de doelgroep.
  2. Er is een wekelijks begeleidingsmoment met de student
  3. Er is mogelijkheid om contact te maken met de doelgroep en mediumactiviteiten aan te bieden in zowel systeem- als individueel verband
  4. Er is mogelijkheid om aan stageopdrachten te werken
  5. Er is mogelijkheid om een overleg met de casemanager en de coördinator van Kameraad bij te wonen

Profiel van de Stagiair(e):
Wij zoeken een stevige persoonlijkheid die kennis en kunde van het vak kan omzetten in een praktisch aanbod. Ervaring met ouderen is een pre maar geen vereiste. Interesse in het verhaal van de ander en het durven aangaan van het gesprek over de kwaliteit van leven is wel een vereiste. Je werkt samen met mensen van andere disciplines, waarbij het van belang is dat je zowel de vakinhoudelijke bijdrage van de ander en het belang van een beeldend therapeutische benadering van deze doelgroep kunt zien, benutten en uitdragen.

Sollicitatieprocedure: 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Drs. Ina Smit

Sollicitatiebrieven graag mailen naar: info@stichtingkameraad.nl

Brieven worden op volgorde van binnenkomst behandeld.