Stichting Kameraad in de media

Ondertekening van de tripartite overeenkomst tussen Amelander Hof Kameraad en NHL Stenden Hogeschool. vlnr Eelco Galama, voorzitter Stichting Amerlander Hof; Frits Fransen, penningmeester Stichting Kameraad; Alie Schokker, Academiedirecteur Social Studies en Ina Smit, secretaris Stichting Kameraad
vlnr Piter Wilkens, Fryske Troubadour en boegbeeld en ambassadeur van Stichting Kameraad; Frits Fransen, penningmeester Stichting Kameraad; Alie Schokker, Academiedirecteur Social Studies; Ina Smit, secretaris Stichting Kameraad; Eelco Galama, voorzitter Stichting Amelander Hof; Erwin Landman, onderzoeker bij NHL Stenden Hogeschool en SanderTeertstra, coördinator bij Stichting Kameraad

Piter Wilkens ambassadeur en boegbeeld van Stichting Kameraad

Trots en gelukkig zijn wij met Piter Wilkens als ons boegbeeld en onze ambassadeur!