Stageplaats Social Worker Afstudeerfase

Beschrijving organisatie

Kameraad biedt na een herstart in het voorjaar van 2019 ondersteuning via een creatief-agogisch ondersteuner aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deelnemers worden bezocht en ondersteund door studenten van de HBO opleiding Social Work en er worden creatief- agogische activiteiten geboden, zowel vraaggestuurd als sensitief aanbiedend. De ondersteuner van Kameraad kijkt naar de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers en zoekt naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Hierbij werkt Kameraad nauw samen met het sociale netwerk en, wanneer dat mogelijk is, worden de banden met het sociale netwerk weer opnieuw verstevigd, zodat de mantelzorger een bredere steungroep tot zijn of haar beschikking heeft om de zorg mee vorm te kunnen geven. In samenwerking met partners en studenten is er in het najaar van 2019 een tweetal werkvormen ontwikkeld: het levensverhalenspel ‘Leef mijn tijd’ en een handleiding om een met de deelnemer een individuele afspeellijst te maken met betekenisvolle muziek. Deze interventies worden in het voorjaar van 2020 op effectiviteit onderzocht bij Kameraad, Het Odensehuis, De Herbergier en Dagcentrum Aldlân.

Beschrijving Stagefunctie: Organisator en Bruggenbouwer

Samen met de coördinatoren ben je verantwoordelijk voor de intakes met potentiële deelnemers en het matchingsproces met de ondersteuners (veelal tweede jaars Social Work). Je bewaakt de voortgang en organiseert intervisie en bijscholing. Stichting Kameraad ontwikkelt in samenwerking met studenten nieuwe interventies en test en implementeert deze, soms samen met andere partners in het dementie-zorglandschap. Met de coördinatoren bewaak je het proces van sensitief aanbieden en bijstellen van creatief agogische activiteiten en het sensitief monitoren van de effecten. Naast de lopende zaken heb je een belangrijke rol in het, samen met onze partners, verstevigen van een functionele regionaal netwerk rondom mensen met een dementie en hun mantelzorgers. Hieronder geven we aan wat je hiervoor in huis moet hebben.

Profiel van de stagiair 

  • Actief en ondernemend en hierin kunnen en durven vertrouwen op je gezonde verstand.
  • Aansluiten bij de doelgroep, het netwerk van de oudere en professionals die betrokken zijn bij de oudere en het netwerk.
  • Precies èn flexibel
  • Sociaal vaardig, zodat je gemakkelijk en met enig plezier face-to-face of telefonisch contact zoekt met mensen wanneer dat wenselijk is.

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatiebrief richten aan Sander Teertstra: info@stichtingkameraad.nl.Mocht je meer informatie nodig hebben met betrekking tot de taken en werkzaamheden bij Stichting Kameraad, dan kun je bellen met: Sander Teertstra: 06 5590 7729; Nienke Bodde: 06 1534 2536; Karen Sikkel: 06 2355 3071.

Wij hopen van je te horen!