Stageplaats Social Worker Afstudeerfase

Beschrijving organisatieStichting Kameraad zet zich in voor thuiswonenden met een vorm van dementie en hun mantelzorgers. De medewerkers van Stichting Kameraad bieden psychosociale ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deelnemers worden bezocht en ondersteund door studenten van de HBO opleiding Social Work en er worden psychosociale activiteiten geboden, zowel vraaggestuurd als sensitief aanbiedend. De ondersteuners van Kameraad kijken naar de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers en zoekt naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Hierbij werkt Stichting Kameraad nauw samen met het sociale netwerk en, wanneer dat mogelijk is, worden de banden met het sociale netwerk weer opnieuw verstevigd, zodat de mantelzorger een bredere steungroep tot zijn of haar beschikking heeft om de zorg mee vorm te kunnen geven. In samenwerking met partners en studenten is er in het najaar van 2019 een tweetal werkvormen ontwikkeld: het levensverhalenspel ‘Leef mijn tijd’ en een handleiding om een met de deelnemer een individuele afspeellijst te maken met betekenisvolle muziek: ‘Achter de Muziek Aan’. Deze interventies worden in 2020-2021 op effectiviteit onderzocht bij Stichting Kameraad. Samenwerkingspartners zijn: Odensehuis Gerard Smit, De Herbergier Dronrijp, Sociaal Goud, Amaryllis, casemanagers Dementie in Friesland en Dagcentrum Aldlân.

Beschrijving Stagefunctie: Organisator en Bruggenbouwer

Samen met de coördinatoren ben je verantwoordelijk voor de intakes met potentiële deelnemers en het matchingsproces met de ondersteuners (veelal tweede jaars Social Work). Je organiseert intervisie en bijscholing en je ontwikkelt in samenwerking met studenten nieuwe interventies en test en implementeert deze, soms samen met andere partners in het zorglandschap. Met de coördinatoren bewaak je het proces van sensitief aanbieden en bijstellen van creatief agogische activiteiten en het sensitief monitoren van de effecten. Naast de lopende zaken werk je aan het verstevigen van een functioneel regionaal netwerk met de sociale partners rondom mensen met een dementie en hun mantelzorgers. Hieronder geven we aan wat je hiervoor in huis moet hebben.

Profiel van de stagiair

  • Interesse in de ontwikkeling van psychosociale interventies voor mensen met een dementie
  • Natuurlijk leidend, je overziet situaties en kunt in dialoog met je omgeving gedragen beslissingen nemen mbt richting en acties. 
  • Actief en ondernemend in het leggen en onderhouden van contacten met sociale partners en het initiëren van samenwerking.
  • Aansluiten bij de doelgroep, het netwerk van de oudere en professionals die betrokken zijn bij de oudere en het netwerk.
  • Precies en flexibel
  • Sociaal vaardig, zodat je gemakkelijk en met enig plezier face-to-face of telefonisch contact zoekt met mensen wanneer dat wenselijk is.

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatiebrief richten aan Nienke Bodde: info@stichtingkameraad.nl. Mocht je meer informatie nodig hebben met betrekking tot de taken en werkzaamheden bij Stichting Kameraad, dan kun je bellen met: Nienke Bodde: 06 1534 2536 of Karen Sikkel: 06 2355 3071.

Wij hopen van je te horen!