Verantwoording

overzicht eerste jaar Stichting Kameraad

Beleidsplan Stichting Kameraad

Jaarrekening

Beloningsbeleid

Adres van de stichting: Noordersingel 78, 8917 BB Leeuwarden

Kvk nummer: 74900773 | RSIN nummer: 860067555 | Datum van oprichting 21-05-2019
Statutaire vestigingsplaats: Leeuwarden

Bestuursleden: Koos Pot, Ina Holtrop en Frederik Fransen