Muziekmethode

Achter De Muziek Aan

Achter De Muziek Aan is een muzikale interventie waarbinnen gewerkt wordt met het maken van een individuele afspeellijst, die je ook de soundtrack van iemands leven zou kunnen noemen. Muziek waar voor iemand met dementie gevoel en betekenis aan verbonden is. Vanuit de muziektherapie en agogiek is gebleken dat muziek gebruikt kan worden als sterke trigger voor het herinneren van situaties en het oproepen van een positieve stemming. Bij mensen met een dementie blijkt het vermogen om muziek te ervaren tot ver in de dementie en zelfs tot vlak voor het overlijden, aanwezig te zijn.

Het sociale netwerk van die mensen met een dementie, die graag willen werken met de methode, wordt geactiveerd om mee te helpen om de lijst samen te stellen. Omdat familie, vrienden en kennissen van iemand met dementie allemaal hun eigen herinneringen hebben en daar misschien ook muzikale herinneringen bij horen, is het goed om deze zo breed mogelijk te betrekken bij de zoektocht en samen ‘Achter de Muziek Aan’ te gaan. Voor de mantelzorger blijkt het belangrijk te zijn om sociale betrokkenheid te ervaren vanuit de familie, vrienden en kennissen.

Niet alleen voor praktische hulp, maar ook om emotioneel kunnen steunen op anderen blijkt ook belangrijk voor de kwaliteit van leven van de mantelzorger en de lengte van de ‘volhoudtijd’. Het betrekken van het sociale netwerk door medewerking te vragen bij iets dat vooral positief is en plezier kan geven levert naar verwachting een actieve respons op van het sociale netwerk.

Doordat juist de constructie van de lijst de gelegenheid biedt om het netwerk te betrekken en samen naar oude filmpjes, journaals, foto’s en muziek te luisteren en te kijken, heeft het de voorkeur om dit gedeelte van het proces zo lang mogelijk te laten voortduren en van de lijst een ‘levende lijst’ te maken, die pas definitief gemaakt wordt, wanneer de omstandigheden daarom vragen. De lijst kan tijdens het construeren ervan wel al gebruikt worden om de stemming te beïnvloeden wanneer daar behoefte aan is.

Wanneer er een of twee keer per week een half uur, samen met een ondersteuner (maatje, begeleider Odensehuis, mantelzorger) gewerkt wordt met het construeren van de afspeellijst, zijn hier ook positieve effecten van te verwachten op symptomen van onrust en apathie.

Wanneer de individuele afspeellijst bestaat uit enkele nummers of muziekstukken,, kan deze al gebruikt worden om zowel genietmomenten te creëren als om de stemming positief te beïnvloeden, door de juiste muziek te kiezen op het juiste moment. Wanneer er veranderingen plaatsvinden in het leven van de deelnemer met dementie, kan de lijst ‘meeverhuizen’. Bijvoorbeeld mee naar de dagbesteding of dagopvang, mee naar het verpleegtehuis, etc. Op deze manier kan ook hier gebruik gemaakt worden van de positieve effecten op de stemming van de deelnemer.

Wanneer de lijst min of meer compleet lijkt (waarbij compleet niet betekent dat de lijst niet meer mag veranderen) is dit een mooi moment om, wanneer de omstandigheden rond Covid-19 dit toelaten, samen met de deelnemer, de mantelzorger en het sociale netwerk te luisteren naar een uitvoering van de afspeellijst door muzikanten in de vorm van een huiskamerconcert. Totdat het weer verstandig is om met meerdere mensen in een kleinere ruimte te zijn, vindt dit in de open lucht of soms digitaal plaats met de familie en vrienden online. Dit is een moment waarop alle aanwezigen zich verbinden rond de deelnemer en de mantelzorger.

De ontwikkelde methode is nadrukkelijk een ‘open source’ methode. Het is juist de bedoeling dat deze vrij gebruikt kan worden door iedereen. Mocht u interesse hebben in het gebruik van de methode dan kunt u kiezen voor het gratis pdf bestand, waarmee u zelf een boekje kunt uitprinten. U kunt ook kiezen voor een gedrukt boekje waarvan wij er regelmatig een aantal laten drukken. In dat geval betaalt u 6,- per boekje inclusief eventuele verzendkosten (binnen Nederland). Geeft u in uw aanvraag aan op welke wijze u het boekje wilt ontvangen en hoeveel, wanneer u kiest voor een gedrukt exemplaar?