Coronamaatregelen

Belangrijkste maatregelen

Aanvullende hygieneregels voor Kameraden
Alle vrijwilligers, studenten en coördinatoren hebben de e-learning Handhygiëne gevolgd voordat zij hun werk kunnen doen. 

Bij huisbezoeken wordt zoveel als mogelijk gewerkt op 1,5 meter afstand. Kameraden krijgen een Corona Kit mee met daarin beschermende materialen. De verpakking wordt alleen open gemaakt wanneer tijdens het bezoek aanraking onvermijdelijk is in verband met een calamiteit.

 

Coronaklachten
De volgende symptomen kunnen mogelijk wijzen op corona:

  • Koorts
  • Luchtwegklachten zoals hoesten.
  • Verkoudheid
  • Niezen
  • Kortademigheid

Mocht je deze symptomen herkennen bij jezelf of anderen, communiceer dit dan op tijd met de coördinatoren, de deelnemer en mantelzorger van de deelnemer. Indien deze klachten voorkomen bij de deelnemer, vergeet dan ook niet om de thuiszorg in te lichten indien deze bij de betreffende deelnemer betrokken zijn. Een bezoek gaat niet door wanneer:

  • Je klachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en koorts.
  • Iemand uit jouw huishouden de bovengenoemde klachten heeft.
  • Iemand uit jouw huishouden positief is getest op corona.

Indien je herstellende bent of de deelnemer is dit, dan geldt de regel dat we pas langs komen als de betreffende partij minimaal 7 dagen klachtenvrij is.