Opdracht Bedrijfskunde Afstudeerfase

Beschrijving organisatie

Stichting Kameraad zet zich in voor thuiswonenden met een vorm van dementie en hun mantelzorgers. De medewerkers van Stichting Kameraad bieden creatief-agogische ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deelnemers worden bezocht en ondersteund door studenten van de HBO opleiding Social Work en er worden creatief- agogische activiteiten geboden, zowel vraaggestuurd als sensitief aanbiedend. De ondersteuners van Kameraad kijken naar de wensen en behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers en zoekt naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Hierbij werkt Stichting Kameraad nauw samen met het sociale netwerk en, wanneer dat mogelijk is, worden de banden met het sociale netwerk weer opnieuw verstevigd, zodat de mantelzorger een bredere steungroep tot zijn of haar beschikking heeft om de zorg mee vorm te kunnen geven. In samenwerking met partners en studenten is er in het najaar van 2019 een tweetal niet-farmacologische interventies ontwikkeld. Bestuur en coördinatoren van de Stichting zijn toe aan een nieuwe stap: het professionaliseren van de organisatie, het ijken van de koers en het vormgeven van een nieuwe sociale structuur met de samenwerkingspartners. 

Beschrijving afstudeeropdracht: Bedrijfskundig ontwerpen en veranderen

 je voert een interne en externe procesanalyse en diagnose (inclusief beleids- en kwaliteitsevaluatie) uit en maakt een plan voor het inzetten en borgen van veranderingen. Het goed positioneren van de Stichting Kameraad in Friesland is hierbij het doel. Stichting Kameraad is samen met de partners in het werkveld van welzijn en zorg voor thuiswonenden met dementie zoekend naar inhoudelijke en praktische samenwerking. Het streven is het komen tot een nieuwe sociale structuur waarbinnen een inbedding plaatsvindt van de samenwerking. De verschillende partijen Stichting Kameraad, Odensehuis Gerard Smit, Sociaal Goud en casemanagers Friesland willen in een omgeving van afbrokkelende zorg samen een sluitende aanpak om het welzijn en de gezondheid van thuiswonende mensen met een dementie en van hun mantelzorgers te kunnen vergroten. Niet om langer thuis te kunnen wonen, maar mooier.

Profiel van de aankomend bedrijfskundige 

  • Interesse in organisaties die gericht zijn op duurzame waardecreatie
  • Natuurlijk leidend, je overziet situaties en kunt in dialoog met je omgeving gedragen beslissingen nemen mbt richting en acties. 
  • Actief en ondernemend en hierin kunnen en durven vertrouwen op je gezonde verstand.
  • Aansluiten bij de medewerkers van Stichting Kameraad en professionals in het werkveld.
  • Precies en flexibel
  • Gevoel voor humor

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatiebrief richten aan voorzitter van de stichting Karen Sikkel: karen.sikkel@stichtingkameraad.nl. Mocht je meer informatie nodig hebben met betrekking tot de taken en werkzaamheden bij Stichting Kameraad, dan kun je bellen met Karen Sikkel: 06 2355 3071.

Wij hopen van je te horen!