Image

Stichting Kameraad stop


Met pijn in ons hart delen wij u mee dat Stichting Kameraad met ingang van 1 september 2023 is gestopt met het maatjesproject voor thuiswonende dementerende inwoners van Friesland.

In 2019 hebben we een doorstart kunnen maken door een driejarige samenwerking aan te gaan met een fonds in Friesland. Door de coronaperiode is deze samenwerking opgerekt naar 5 jaar. Het is ons helaas niet gelukt om structurele financiering te verkrijgen. Dat betekent dat we onze dienstverlening moeten stoppen.


Wij danken alle deelnemers, studenten en samenwerkingspartners voor de prachtige tijd die achter ons ligt. 
Het Bestuur